Live i Lommas Integritetspolicy

Gäller från och med 1 januari 2024

1 Inledning

Tack för att du har valt Live i Lomma. Det här är vår Integritetspolicy.

2 Det du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:

1. Insamling, lagring, användning och behandling av avlästa streck- och QR-koder på

entrébiljetter med hjälp enhetens inbyggda kamera.

2. Att vi bekräftar din tillgång till tjänsten med hjälp av användarnamn och lösenord.

3 Vi kommer inte att samla in, bearbeta eller nyttja

1. Bilder och kamera: Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få

din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller

din kamerarulle.

2. Plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din mobila enhet

(genom att använda till exempel GPS eller Bluetooth) utan att först få din uttryckliga tillåtelse.


Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Vi hoppas att du får glädje av Live i Lomma!